System elektronicznego obiegu dokumentów

  • Klient: Ptaki Polskie
  • Technologia: PHP, HTML5, CSS3, ZendFramework
  • Zakres prac: We współczesnym świecie często firmy borykają się z problemem zarządzania elektronicznymi dokumnentami wychodząc na przeciw tym problemom firma Artperfekt z sukcesem wykonała oraz wdrożyła elektroniczy obieg dokumentów dla Stowarzyszenia Ptaki Polskie. Ułatwiając wymianę dokumentów elektronicznych między współpracownikami, przyśpieszając wyszukiwanie dokumentów oraz zabezpieczając utratę cennych dokumentów firmowych.
  • powrót